17 вересня 2019 року

Публічна інформація
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект Постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики
забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки"

Пояснювальна записка

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної
політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки"

Міністерство охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонує проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки" розроблено з метою удосконалення та реформування системи забезпечення населення України якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами.

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту постанови просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування за адресою:

Міністерство охорони здоров'я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: taras.lyaskovsky@gmail.com, Лясковський Тарас Михайлович; gritsenko@moz.gov.ua, Гріценко Олександр Володимирович; e-mail: semerenko@dec.gov.ua, Семиренко Олена Олександрівна. Контактний телефон 200-06-68


 

ПРОЕКТ

Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики
забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

Державну стратегію щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки, що додається;

План заходів з реалізації Державної стратегії щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки, що додається.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної
політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність удосконалення та реформування системи забезпечення населення лікарськими засобами з метою підвищення рівня їх доступності є одним з напрямків діяльності Уряду, визначених у Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р.

В Україні обсяг ринку лікарських засобів у 2015 р. становив 48,9 млрд. грн., з яких у госпітальному сегменті – 7,6 млрд. грн., реалізація через аптечні заклади роздрібної торгівлі – 41,3 млрд. грн. Значну кількість таких витрат було здійснено безпосередньо за рахунок населення України. Загальні обсяги спожитих лікарських засобів не задовольняють реальні потреби населення. Високий рівень самолікування населення (приблизно 50%) та низька прихильність до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, в тому числі медичних спеціалістів, призводить до того, що основні життєво необхідні лікарські засоби споживаються у критично низьких обсягах.

На сьогодні в Україні відсутній офіційно визначений перелік пріоритетних хвороб, захворювань та станів, який було б сформовано на підставі достовірних даних щодо потреб населення у лікарських засобах. Відсутні також і достовірні офіційні статистичні дані щодо призначення та медичного застосування лікарських засобів.

Нормативно-правове регулювання у сфері обігу лікарських засобів має здійснюватися з дотриманням підходів, гармонізованих із законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС), що вимагає налагодження процесу міжнародного обміну інформацією з компетентними регуляторними органами у сфері охорони здоров’я країн-членів ЄС.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії щодо реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на 2017 – 2025 роки» (далі – проект Постанови) є забезпечення населення України якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закон України «Про лікарські засоби», Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р, тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог проекту Постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект Постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту Постанови закладе підвалини для:

забезпечення фізичної і економічної доступності якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів;

сприяння раціональному призначенню, відпуску та медичному застосуванню лікарських засобів;

удосконалення професійного розвитку кадрових ресурсів, які задіяні у процесі обігу лікарських засобів, збільшення кадрового потенціалу та об’єктивної оцінки його кваліфікаційних здібностей;

оптимізації процесу закупівлі та відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок державного та місцевих бюджетів, їх розподілу між закладами охорони здоров’я;

посилення цінової конкуренції між виробниками, дистриб’юторами лікарських засобів та аптеками для підвищення рівня доступності лікарських засобів;

розробки та запровадження дієвої системи державного регулювання цін на лікарські засоби, закупівля яких повністю або частково фінансується з державного або місцевого бюджету;

підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичного ринку України.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


Завантажити: Pro_20170203_01.pdf ( 227.2 Kb ), Pro_20170203_01_dod_1.pdf ( 415.7 Kb ), Pro_20170203_01_dod_2.pdf ( 200.7 Kb ), Pro_20170203_01_dod_3.pdf ( 404.1 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка