28 січня 2020 року

Публікації
ОГОЛОШЕННЯ

29.11.2017

Міністерство охорони здоров'я України
оголошує конкурс на заміщення посади директора
Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
Міністерства охорони здоров'я України

Вимоги до претендентів на посаду:

  - громадянство України;

  - вільне володіння державною мовою;

  - науковий ступінь доктора наук або доктора філософії;

  - стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

  - заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

  - особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

  - автобіографію;

  - копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

  - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

  - довідку про наявність або відсутність судимості;

  - інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

  - копію паспорта, засвідчену претендентом;

  - копію трудової книжки;

  - письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Дата проведення виборів – 20 лютого 2018 року

Подання документів у строк – протягом двох місяців з 01 грудня 2017 року

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 46

Контактна інформація: телефон – 253-82-63. (e-mail: kadr@moz.gov.ua)

Оголошення у газеті «Голос України» опубліковано – 29.11.2017 Президент України Верховна Рада України Урядовий портал Головна сторінка