22 липня 2019 року

Публічна інформація
Наказ від 19.05.2003 № 221 Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів

Версія для друку
Документи, що змінюються даним документом
Наказ від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
Розділ сайту
Документи

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 418/7739 від 02.06.2004
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2003 N 221
м.Київ
Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації юстиції України

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 N 918 (із змінами та доповненнями), з метою подальшого вдосконалення атестації лікарів

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454 (із змінами та доповненнями), а саме:

1.1. У розділі 1:

абзац перший пункту 1.6 після слів "безпосередньо підпорядкованих закладів охорони здоров'я" доповнити словами "та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю), з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, і лікарів, які працюють за наймом у суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи".

1.2. У розділі 2:

абзац третій пункту 2.1 виключити.

1.3. У розділі 3:

абзац третій пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів, при цьому загальний термін перерв у роботі має не перевищувати 3 місяців".

у другому абзаці пункту 3.9 слова "Приватна лікарська діяльність" замінити словами "Підприємницька діяльність";

пункт 3.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Лікарям, призначеним на посади керівників закладів охорони здоров'я та їх заступників, кваліфікаційна категорія за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я" може бути присвоєна після трьох років роботи на цих посадах з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії з лікарської спеціальності, з якої спеціаліст мав відповідну підготовку";

пункт 3.11 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Період роботи на посадах лікарів-стоматологів до 1996 року зараховується до стажу роботи для атестації за спеціальностями "Терапевтична стоматологія", "Хірургічна стоматологія", "Дитяча стоматологія".

Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, кваліфікаційна категорія за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями: "Терапія", "Підліткова терапія", "Педіатрія", "Медицина невідкладних станів" та "Суднова медицина";

у пункті 3.15 виключити слово "довірені".

2. Начальнику Головного управління медичних кадрів та державної служби Мельнику Ю.В.забезпечити організацію реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Передерія В.Г.

 

Міністр А.В.Підаєв


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка