22 липня 2019 року

Публічна інформація
Наказ від 28.04.2004 №220 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних..."

Версія для друку
Розділ сайту
Документи

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 589/9188 від 11.05.2004
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2004 N 220
м.Київ
Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами та доповненнями), та з метою підвищення якості підготовки спеціалістів в інтернатурі, раціонального використання навчального часу, підвищення ефективності роботи інтернів на кафедрах медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів та закладів післядипломної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів (додається).

2. Затверджений Перелік набирає чинності з 1 серпня 2005 року.

3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської, управлінь охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, керівникам регіональних управлінь з фармації:

3.1. Узяти даний Перелік до керівництва та виконання.

3.2. З лікарських спеціальностей, які не передбачені даним Переліком, після закінчення інтернатури забезпечити підготовку спеціалістів на циклах спеціалізації в закладах (факультетах) післядипломної освіти.

4. Управлінню освіти і науки разом з медичними (фармацевтичними) вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти до 1 січня 2005 року внести необхідні зміни в навчальні плани та програми підготовки спеціалістів в інтернатурі із затверджених спеціальностей.

5. Уважати такими, що втратили чинність з 1 серпня 2005року, накази Міністерства охорони здоров'я України:

від 06.03.96 №50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.96 за №134/1159;

від 22.11.96 №349 "Про внесення змін до наказу від 06.03.96 №50 " Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.96 за № 706/1731;

від 04.05.98 №109 "Про внесення змін до наказу від 06.03.96 №50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.98 за № 309/2749;

від 14.04.03 №170 "Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 06.03.96 №50 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.03 за №328/7649.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника Управління освіти і науки Волосовця О. П.

Міністр А.В.Підаєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
від 28.04 2004 № 220

Перелік
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників
медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів,
медичних факультетів університетів

№ п/п Факультет, спеціальність у навчальнму закладі Спеціальності інтернатури Трива-лість інтерна-тури (років) Тривалість навчання та стажування (місяців)
1-й рік 2-й рік 3-й рік
На кафедрах На базі стажу-вання На кафедрах На базі стажу-вання На кафедрах На базі стажу-вання
1. Медичний факультет: Акушерство і гінекологія 3 6 5 4 7 2 9
1.1. Лікувальна
справа
Анестезіологія 3 6 5 4 7 2 9
  Хірургія 3 6 5 4 7 2 9
(7.110101) Загальна практика-сімейна медицина 2 6 5 4 7 - -
  Терапія 2 6 5 4 7 - -
  Медицина невідкладних станів 2 6 5 4 7 - -
  Клінічна лабораторна діагностика 1 6 5 - - - -  
  Медична психологія 1 6 5 - - - -
  Судово-медична експертиза 2 5 6 2 9 - -
  Патологічна анатомія 2 5 6 2 9 - -
  Фтизіатрія 2 5 6 2 9 - -
  Лікувальна фізкультура і спортивна медицина 1 6 5 - - - -
1.2. Педіатрія Дитяча хірургія 3 6 5 4 7 2 9
  (7.110104) Педіатрія 2 6 5 4 7 - -
1.3. Медико-профілак-тична справа
7.110105)
Гігієна загальна 1 4 7 - - - -
2. Стоматоло- гічний Стомато- логія
(7.110106)
Стоматологія 1,5 5 6 3 3 - -
3. Фармацевт- тичний:                
3.1. Фармація (7.110201) Загальна фармація 1 4 7 - - - -
3.2. Клінічна
фармація
(7.110206)
Клінічна фармація 1 6 5 - - - -

Начальник Управління освіти і науки О.П.Волосовець Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка