19 серпня 2019 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 28.04.2009 № 283 Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2009 N 283
м.Київ
Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.07 № 1290 "Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2008 № 245 "Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року" та з метою поліпшення якості підготовки й підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - ІV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

- Забезпечити:

- підвищення кваліфікації лікарів з фаху "Медицина невідкладних станів", фельдшерів (медичних сестер) станцій швидкої медичної допомоги не рідше одного разу на п'ять років;

- проходження медичними працівниками циклів тематичного удосконалення, курсів інформації та стажування з питань екстреної та невідкладної медичної допомоги не рідше одного разу на три роки;

- обсяги підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з невідкладних станів відповідно до регіональних потреб;

- фантомами, муляжами, навчально-методичними та відеоматеріалами центри з невідкладної медичної допомоги.

1.2. Активізувати співпрацю з вищими медичними навчальними закладами І-IV рівня акредитації, закладами післядипломної освіти з питань організації систематичного підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.

1.3. Організувати систематичне проведення короткострокових цільових курсів підвищення кваліфікації для медичних працівників на робочих місцях із залученням викладачів вищих медичних навчальних закладів І-IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти з питань надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.

2. Ректорам (директорам) вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти:

2.1. Розглянути можливість утворення на навчально-матеріальній базі кафедр (курсів) медицини катастроф та військової медицини кафедр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у межах існуючого фінансування й надати пропозиції до 20.05.2009 р.

2.2. Оснастити зазначені кафедри устаткуванням для моделювання невідкладних станів та відпрацювання практичних навичок з надання медичної допомоги відповідно до міжнародних вимог, забезпечити їх належне навчально-методичне забезпечення.

2.3. Включити до обов'язкового переліку навчальних засобів випускаючих кафедр наявність тренажерів, фантомів, устаткування та інших пристосувань для оволодіння студентами навичками надання невідкладної медичної допомоги.

2.4. Подати до МОЗ України (до 20.05.2009) пропозиції щодо внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" в частині, що стосується перенесення дисципліни "медицина надзвичайних ситуацій" на старші курси і збільшення кількості годин на її викладання.

2.5. Передбачити при проведенні державної атестації студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, які навчалися за спеціальностями напряму "Медицина", обов'язковий контроль оволодіння студентами навичками доклінічної  серцево-легеневої реанімації.

2.6. Включити до освітньо-професійних програм підготовки фахівців лікарських спеціальностей на клінічних кафедрах та в інтернатурі вертикально інтегрований перелік навичок невідкладної медичної допомоги (додається).

2.7. Ввести в практику проведення щорічних науково-практичних конференцій студентів, інтернів, аспірантів та молодих вчених з питань невідкладної медичної допомоги.

2.8. Забезпечити, за потребою Міністерства охорони здоров'я АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, проведення виїзних циклів для підвищення кваліфікації медичних працівників з питань надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.

2.9. Збільшити кількість циклів первинної спеціалізації "Медицина невідкладних станів" та тематичного удосконалення з питань екстреної та невідкладної медичної допомоги відповідно до заявок управлінь охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.

2.10. До 1 вересня 2009 року удосконалити відповідно до сучасних вимог типові навчальні плани та програми циклів спеціалізації, удосконалення та тематичного удосконалення з невідкладної медичної допомоги для лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою та подати їх на затвердження до МОЗ України.

2.11. Забезпечити викладання питань екстреної та невідкладної медичної допомоги на профільних кафедрах науково-педагогічними працівниками, які пройшли курси підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти і мають сертифікат за фахом "Медицина невідкладних станів".

3. Центру тестування при МОЗ України розробити та запровадити ліцензійний інтегрований іспит Крок-М "Лікувальна справа" з обов'язковим включенням компоненту екстреної та невідкладної медичної допомоги.

4. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України та Центральному методичному кабінету з підготовки молодших спеціалістів МОЗ України:

4.1. Удосконалити навчальні програми з диципліни "Медицина надзвичайних ситуацій".

4.2. Здійснити заходи щодо збільшення терміну підготовки зі спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа" до трьох років. В розроблених стандартах передбачити введення поглибленого курсу навчання з питань з екстреної та невідкладної медичної допомоги.

5. Департаменту кадрової політики, освіти і науки (Банчук М. В.) забезпечити підготовку необхідної кількості науково-педагогічних та педагогічних працівників з викладання питань екстреної та невідкладної медичної допомоги з їх відповідною спеціалізацією та сертифікацією.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України В.В.Лазоришинця.

Міністр В.М.Князевич

 

МАНІПУЛЯЦІЇ
передбачені для лікарів невідкладних станів

Забезпечення прохідності дихальних шляхів.

Стабільна позиція на боці.

Потрійний прийом визначення дихання.

Ручне очищення порожнини рота та горла.

Прийом Хеймліка.

Очищення ротоглотки з допомогою аспіратора.

Введення повітроводу.

Введення стравохідного зонда, проведення шлункової аспірації.

Ендотрахеальна інкубація.

Санація трахеобронхіального дерева.

Крікотомія (пункція).

Трахеотомія.

Бронхоскопія.

Плевральний дренаж.

Дихання "з роту в рот", "з роту в ніс".

Рот + допоміжний засіб.

Маска + мішок "Амбу" без О2.

Маска + мішок "Амбу" з О2.

Ендотрахеальна трубка + дихальний мішок "Амбу".

Ендотрахеальна трубка + апарат.

Зупинка зовнішньої кровотечі.

Непрямий масаж серця.

Механічне здавлення грудної клітки.

Прямий масаж серця.

Застосування протишокового одягу.

Автоматична дефібриляція.

Дефібриляція.

Катетеризація перефирійних вен.

Катетеризація центральних вен.

Внутрішньом'язеві ін'єкції.

Проведення ультразвукового дослідження (портативний апарат).

Електрокардіостимуляція.

Електроімпульсна терапія (какдіоверсія).

Загальна седація.

Вправлення вивихів.

Інтубація трахеї.

Ушивання ран.

Люмбальна пункція.

Використання фармакологічних препаратів при реанімаційних заходах у дорослих.

Використання фармакологічних препаратів при реанімаційних заходах у дітей.

Перитонеальний лаваж (лапароцентез).

Накладання шин.

Вагінальне обстеження.

Дренування поверхневих абсцесів.

Аноскопія.

Артроцентез колінного суглоба.

Кесаровий розтин.

Допомога при анафілактичних станах/ укусах змії.

Блокада при зубній болі.

Провідникова блокада на кисті.

Фіброскопія.

Видалення сторонніх тіл.

Внутрішньокісткова пункція.

Пункція артерії.

Тампонування носової порожнини.

Парацентез.

Дренування перитонзилярного абсцесу.

Місцева блокада.

Спінальна анестезія.

Торакотомія при тампонаді серця.

Накладання шийного комірця.

Проведення транспортної іммобілізації.


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка