25 червня 2019 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 21.09.2012 № 732 "Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року"

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.09.2012 N 732
м.Київ
Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року

На виконання Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 25 січня 2012 року № 45 "Про затвердження Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік", та з метою виконання наказу МОЗ України від 01 серпня 2011 року № 454 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року (далі - План заходів), що додається.

2. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Донченко Т.М.забезпечити здійснення постійного моніторингу впровадження Плану заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, визначених у Плані заходів, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів, які належать до сфери управління МОЗ України, забезпечити реалізацію Плану заходів та щопівроку до 5 числа наступного за звітним місяцем подавати до Управління контролю якості медичних послуг інформацію про хід його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

В.о. Міністра О. Толстанов

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Від 21.09.2012 № 732

 

План заходів МОЗ України

на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги

у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року

№ з/п Назва заходу Виконавці Строк виконання
  Розробити нормативно-правову базу щодо реалізації Концепції управління якістю медичної допомоги. Підготувати та затвердити план роботи щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань впровадження політики якості у систему надання медичної допомоги. Управління контролю якості медичних послуг Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Департамент роботи з персоналом, освіти та науки ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно за окремим графіком
  Удосконалювати критерії акредитації закладів охорони здоров'я Управління контролю якості медичних послуг Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Департамент роботи з персоналом, освіти та науки ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно за окремим графіком
  Впроваджувати Галузеву програму стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затверджену наказом МОЗ України від 19 вересня 2011 року № 597 Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головні управління і управління (відділи) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Управління контролю якості медичних послуг ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно за окремим графіком
  Здійснювати постійний контроль за обсягами та якістю надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я, незалежно від їх форми власності та фізичними особами - підприємцями на відповідній адміністративній території Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головні управління і управління (відділи) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Структурні підрозділи МОЗ України в межах компетенції постійно
  Забезпечити розробку/ адаптацію та перегляд/оновлення клінічних рекомендацій, медичних стандартів, клінічних протоколів медичної допомоги Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг Управління громадського здоров'я ДП "Державний експертний центр" МОЗ України Державна санітарно-епідеміологічна служба України Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань постійно за окремим графіком
  Розробити та впровадити порядок контролю якості надання медичної допомоги. Управління контролю якості медичних послуг Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головні управління і управління (відділи) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ДП "Державний експертний центр МОЗ України" 2012рік
  Розробити та впровадити нормативно-правову базу щодо клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я. Управління контролю якості медичних послуг Департамент реформ та розвитку медичної допомоги ДП "Державний експертний центр МОЗ України" 2012-2013 роки
  Забезпечити створення та ведення галузевого реєстру медико-технологічних документів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" 2012-2020 роки
  Забезпечити розробку та впровадження локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) в закладах охорони здоров'я Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим; управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Управління контролю якості медичних послуг постійно. згідно із затвердженими стандартами, уніфікованими протоколами медичної допомоги
10. Удосконалювати нормативно-правову базу в сфері обігу лікарських засобів Управління лікарських засобів та медичної продукції Управління контролю якості медичних послуг Державна служба України з лікарських засобів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно
11. Удосконалювати та забезпечити розроблення відповідних галузевих стандартів впровадження в Україні вимог системи забезпечення якості продукції та послуг (CLP GLP GMP GPhVP GРР та інш.) з урахуванням положень ВООЗ, PIC/S та ЄС Управління лікарських засобів та медичної продукції Управління контролю якості медичних послуг Державна служба України з лікарських засобів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно
12. Забезпечити підготовку та подання звітів про діяльність з безперервного покращання якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я на відповідній адміністративній території Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим; управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця, за окремою формою
13. Забезпечити підготовку та узагальнення звітів територіальних органів охорони здоров'я щодо діяльності з безперервного покращання якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Управління контролю якості медичних послуг ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" щоквартально до 15 числа наступного за звітним місяця, за окремою формою
14. Оновлення та постійний перегляд протоколів провізора (фармацевта) ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Управління контролю якості медичних послуг Управління лікарських засобів та медичної продукції постійно
15. Забезпечити подальше впровадження формулярної системи застосування лікарських засобів Центральний формулярний комітет МОЗ України Департамент реформ та розвитку медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг Управління лікарських засобів та медичної продукції ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно
16. Забезпечити інформаційну підтримку Державного формуляра лікарських засобів Центральний формулярний комітет МОЗ України Управління лікарських засобів та медичної продукції ДП "Державний експертний центр МОЗ України" постійно
17. Регулярно проводити галузеві науково-практичні конференції з питань управління якістю медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України" щорічно
18. Продовжити співпрацю із країнами-членами Європейського союзу, ВООЗ, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань управління якістю медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг Управління лікарських засобів та медичної продукції Департамент реформ та розвитку медичної допомоги ДП "Державний експертний центр МОЗ України" ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України" постійно

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т.М.Донченко

 


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка