18 жовтня 2019 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 22.03.2013 № 232 "Про організацію контролю за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами"

Версія для друку
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.03.2013 N 232
м.Київ
Про організацію контролю за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами

Відповідно до підпункту 33.1.5 пункту 33 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою удосконалення системи контролю за раціональним та цільовим використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за кошти державного бюджету, наказів Міністерства охорони здоров'я України від 26 березня 2003 року № 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей" (зі змінами), від 30 грудня 2011 року № 1019 "Про забезпечення планування та виконання бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими є МОЗ України" та від 30 грудня 2011 року № 1025 "Стосовно функціонування інформаційно-аналітичної системи підтримки державних закупівель МОЗ України"

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити наказами територіальних органів з питань охорони здоров'я забезпечивши персональну відповідальність керівників територіальних органів охорони здоров'я (далі - ТООЗ) :

1.1. Перелік закладів охорони здоров'я, що підпорядковані ТООЗ та уповноважені на отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання шляхом централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1).

1.2. Перелік головних спеціалістів ТООЗ, які відповідають за визначення щорічної потреби регіону в лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичного обладнання, що надходять централізовано за рахунок коштів державного бюджету, формування відповідних заявок до Міністерства охорони здоров'я України, підготовку проектів наказів ТООЗ про розподіл та перерозподіл отриманих матеріальних цінностей, проведення організаційно-методичної та аналітичної роботи щодо виконання державних програм та централізованих заходів (додаток 2).

1.3. Склад комісій ТООЗ з розподілу та контролю за раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету за напрямком (додаток 3).

1.4. Форми звітності щодо отримання та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та санітарних автомобілів (додатки 4 - 12).

2. Головам комісій ТООЗ:

2.1. Забезпечувати комісійний розподіл матеріальних цінностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, відповідно до заявок ТООЗ, реєстру хворих за профілями та з урахуванням наявних залишків матеріальних цінностей у закладах охорони здоров'я області.

2.2. Проводити за потребою наради із заслуховуванням головних позаштатних спеціалістів ТООЗ, керівників та керівників бухгалтерської служби закладів охорони здоров'я щодо стану фактичного використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, наявності залишків та проблемних питань з централізованих постачань.

2.3. Забезпечувати контроль за проведенням головними позаштатними спеціалістами ТООЗ, які відповідають за раціональне використання матеріальних цінностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, аналізу залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення, що знаходяться невикористаними у лікувально-профілактичних закладах, та подання аналітичної довідки щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним.

3. Керівникам закладів охорони здоров'я, що підпорядковані ТООЗ, начальникам управлінь (головних управлінь), департаментів охорони здоров'я, відділів охорони здоров'я міських рад та райдержадміністрацій, головним лікарям центральних міських лікарень, центральних районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги:

3.1. Призначити відповідальних осіб за отримання, зберігання, використання та облік лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та санітарного автотранспорту, отриманого централізовано за рахунок коштів державного бюджету.

3.2. Забезпечити:

3.2.1. Організацію роботи щодо отримання, зберігання, використання, обліку матеріальних цінностей, отриманих централізовано за рахунок коштів державного бюджету.

3.2.2. Своєчасну підготовку приміщення з дотриманням технічних умов постачальника, які надаються при повідомленні про розподіл обладнання, та письмовий виклик наладчиків за формою (додаток 12).

3.2.3. Проведення щорічного аналізу залишків матеріальних цінностей, придбаних за рахунок бюджетних коштів, достовірності їх обліку, забезпечення умов зберігання, термінів придатності тощо.

3.2.4. Своєчасне подання до закладів охорони здоров'я, що підпорядковані ТООЗ та уповноважені на отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання шляхом централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету, форм звітності щодо отримання та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та санітарних автомобілів (додатки 4 - 8) щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, крім додатку 5, який необхідно подавати щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. Керівникам закладів охорони здоров'я, що підпорядковані ТООЗ та уповноважені на отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання шляхом централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету, забезпечити контроль за своєчасним формуванням та поданням:

4.1. Звітності до Міністерства охорони здоров'я України про стан забезпеченості лікарськими засобами, виробами медичного призначення та медичним обладнанням на виконання наказу МОЗ України від 12 жовтня 2012 року № 806 "Про функціонування інформаційно-аналітичної системи МОЗ України щодо моніторингу забезпеченості регіонів лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням" та щодо використання лікарських засобів та виробів медичного призначення (акти списання) (додаток 7) до державних підприємств, що підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України: Державне підприємство "Укрмедпостач", Державне підприємство "Укрвакцина", Державне українське об'єднання "Політехмед", які є постачальниками матеріальних цінностей, придбаних централізовано за кошти державного бюджету та розподілених до області наказами Міністерства охорони здоров'я України за бюджетними програмами, щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4.2. Звітності до 10 числа місяця, наступного за звітним, щодо отримання та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та санітарних автомобілів (додатки 4 - 8) до ТООЗ, крім додатку 5, який необхідно подавати щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4.3. Щоквартальної інформації до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, стосовно раціонального та ефективного використання медичного обладнання, отриманого за кошти державного бюджету до ТООЗ (додаток 9).

4.4. Звітності щодо своєчасного введення в експлуатацію медичного обладнання, отриманого за кошти усіх видів бюджету та позабюджетні кошти, що потребує монтажу, до ТООЗ двічі на місяць станом на 1 та 15 число до моменту введення зазначеного обладнання в експлуатацію (додатки 10 - 11).

4.5. Проведення щоквартальної звірки з даними державних підприємств Міністерства охорони здоров'я України: Державне підприємство "Укрмедпостач", державне підприємство "Укрвакцина", Державне українське об'єднання "Політехмед" до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

Міністр Р. БогатирьоваЗавантажити: dod232_2013.rar ( 73.3 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка