19 листопада 2019 року

Публічна інформація
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України" Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України" Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України"

Пояснювальна записка

 

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України

" Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України"

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, робочою групою за участю Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів розроблено проект наказу " Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України" .

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/ .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я України або в електронному вигляді на адресу: komarov@moz.gov.ua

Контактна особа –  Комаров М. П.(тел. 044-253-49-16)

 

 


ПРОЕКТ

 

Про удосконалення медичної

Допомоги з пластичної хірургії

населенню України

 

 

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою удосконалення хірургічної допомоги населенню за профілем "пластична хірургія"

НАКАЗУЮ:

1. Ввести лікарську спеціальність "Пластична хірургія" та внести зміни до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.97 № 359 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за № 15/2455.

2. Затвердити:

1) Кваліфікаційні характеристики професії "Лікар-хірург пластичний", що додаються.

2) Типову посадову інструкцію лікаря-xipypгa пластичного, що додається.

3) Примірний табель оснащення медичними виробами структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які будуть надавати спеціалізовану медичну допомогу з пластичної хірургії, що додається.

4) Програму спеціалізації з пластичної хірургії, що додається.

5) Порядок надання медичної допомоги за профілем "Пластична хірургія" що додається.

3. Визначити опорною кафедрою з лікарської спеціальності "Пластична хірургія" кафедру комбустіології та пластичної xipypгії Національної медичної академії післядипломної освіти iм. П.Л.Шупика.

4. Посади лікаря-хірурга пластичного в закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності можуть установлюватися в межах встановленого фонду оплати праці та нормативу штатної чисельності лікарів-хірургів із розрахунку 1 посада лікаря-хірурга пластичного на 30 ліжок хірургічного профілю.

5. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій:

1) Розглянути на колегіях стан надання спеціалізованої медичної допомоги з пластичної хірургії.

2) Визначити заклади охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, в яких буде надаватися спеціалізована медична допомога з пластичної хірургії.

6. Керівникам закладів охорони здоров'я всіх форм власності, в яких буде надаватися спеціалізована медична допомога з пластичної хірургії:

1) Щорічно до форми № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (табл. 2800 і 3500) подавати розшифровку проведених пластичних операцій, більшість яких відносяться у рядок "Інші операції", із зазначенням їх кількості

7. Начальнику Управління кадрової політики та освіти Григоровській С., ректору Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Вороненку Ю., ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Хвисюку О.:

1) Забезпечити організацію післядипломної підготовки лікарів за спеціальністю "Пластична хірургія" на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення і передатестаційних циклах на базах кафедр комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти із залученням до навчання кафедр онкології, отоларингології, офтальмології та щелепно-лицьової хірургії.

8. Начальнику Управління кадрової політики та освіти Григоровській С. забезпечити:

1) Проведення одноразової атестації зі спеціальності "Пластична хірургія" фахівців, які понад 5 років працюють в галузі пластичної хірургії та мають високу професійну підготовку, яка засвідчується сертифікатом Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних i естетичних хірургів, без проходження курсів спеціалізації з видачею сертифіката "Лікар-хірург пластичний".

2) Внесення лікарської спеціальності "Пластична хірургія" до "Номенклатури лікарських спеціальностей", затвердженої Наказом МОЗ України від 19.12.1997 № 359.

3) Внесення посади лікаря-хірурга пластичного до Переліку лікарських посад, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385.

4) Внесення кваліфікаційної характеристики професії "Лікар-хірург пластичний" в Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117).

4) Внесення посади "лікар-хірург пластичний" в Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084.

9. Директору Медичного департаменту Кравченко В. подати цей наказ на погодження до Міністерства соціальної політики України.

10. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Якубівському В. подати на затвердження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України наказ "Про внесення посади "Лікар-хірург пластичний" в Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084.

11. Директору Медичного департаменту Кравченко В. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

13. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

 


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Наказу МОЗ України "Про удосконалення медичної допомоги

з пластичної хірургії населенню України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проекту наказу МОЗ України "Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України" розроблений з метою реалізації Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, з метою приведення переліку лікарських спеціальностей до міжнародних стандартів та створення механізму регулювання реконструктивної та пластичної хірургічної допомоги населенню України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою регламентації діяльності закладів охорони здоров'я та лікарів у сфері пластичної хірургії. Введення лікарської спеціальності "пластична хірургія" дозволить покращити якість і підвищити клінічну та економічну ефективність медичної допомоги.

Пластична хірургія як розділ медичної допомоги передбачає комплекс медичних та реабілітаційних заходів спрямованих на:

– усунення анатомічних та функціональних дефектів покривних тканин і структур, що до них прилягають, різної локалізації, які виникають внаслідок вроджених вад розвитку, гострих травм та їх наслідків, захворювань і хірургічних втручань (реконструктивна пластична хірургія);

– усунення вад покривних тканин і структур, що до них прилягають, різної локалізації, які виникають внаслідок вікових змін, а також внесення корекції в свою зовнішність за бажанням пацієнтів (естетична пластична хірургія).

Реконструктивні та пластичні операції допомагають усунути деформації, дефекти тканин і органів, і відновити їх функції методами пластичної хірургії. На сьогодні подібні операції проводяться всім, хто отримав тілесне ушкодження в результаті травми, хвороби або мають вроджені дефекти. Необхідність проведення таких операцій різко зросла у зв'язку з великою кількістю пацієнтів поранених у ході бойових дій у зоні АТО. Успішно проведена реконструктивна операція може докорінно змінити якість життя людини та допоможе повернути відчуттяповноцінного життя.

На сьогодні пластична та реконструктивна хірургія чи не найпроблемніша галузь в медицині, оскільки в межах лікування застосовуються нестандартизовані методи діагностики та лікування, які часто є ризиковими та призводять до негативного наслідку (в двох з п'яти випадків лікування є неякісним); практикуючі лікарі працюють без відповідної спеціалізованої освіти через відсутність системи атестації та підвищення кваліфікації за спеціальністю пластична та реконструктивна хірургія; у Державному класифікаторі професій, який визначає назви професій, не передбачена посада пластичного хірурга та на практиці естетичні пластичні операції проводять лікарі, які мають спеціальність "лікар-хірург".

Метою прийняття наказу є введення лікарської спеціальності, що забезпечить можливість регулювання діяльності з медичної практики зі спеціальності "Пластична хірургія".

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту наказу є Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Натомість введення лікарської спеціальності "пластична хірургія" забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів за рахунок підготовки фахівців та ліцензування господарської діяльності з медичної практики з нової лікарської спеціальності. Звертаємо увагу, що на даний час створені та функціонують кафедри комбустіології та пластичної хірургії в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та Харківській медичній академії післядипломної освіти, в яких може проводитися підготовка профільних фахівців без додаткового фінансового забезпечення. В державних закладах охорони здоров'я створені та діють відділення реконструктивно-відновлювальної пластичної хірургії при відсутності посади пластичного хірурга, які надають медичну допомогу з пластичної хірургії, не маючи при цьому відповідної підготовки та кваліфікації. Вважаємо за доцільне перепрофілювати посади лікарів-хірургів в даних закладах на посади лікарів-хірургів пластичних. Крім того, в Україні існує велика кількість приватних медичних закладів, в яких надається медична допомога з пластичної хірургії при наявності в їх штатному розкладі посад лише лікарів-хірургів і які також доцільно перепрофілювати на посади лікарів- хірургів пластичних. Таким чином, загальна потреба в лікарях-хірургах пластичних складає близько 500 осіб.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти та науки України, та держаної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7 . Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально – трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом. Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги в сфері пластичної хірургії населенню.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього наказу не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, водночас, сприятиме забезпеченню прав та безпеки пацієнтів та підвищення якості медичного обслуговування в сфері реконструктивної та пластичної хірургії суб'єктами господарювання та лікарями, що провадять медичну практику.Завантажити: dn_20160414_1_dod.pdf ( 238.8 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка