25 червня 2019 року

Публічна інформація
Лист МОЗ від 24.03.2014 № 17/7755


Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

24.03.2014  N 17/7755

Керівникам МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Міністерство охорони здоров'я України просить керівників МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у зв'язку з набуттям чинності змін до нормативно-правових документів з питань акредитації закладів охорони здоров'я, довести до відома голів та секретарів акредитаційних комісій створених при МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Комісії) наступне.

Стосовно прийняття та оформлення рішень Комісій.

За результатами розгляду заяв про проведення акредитації та доданих згідно з переліком, регламентованим додатком 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я", документів, що надійшли від закладів охорони здоров'я приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу, та комунальної форми власності, що надають вторинну та первинну медичну допомогу, експертних висновків про відповідність закладу охорони здоров'я стандартам акредитації Комісія може прийняти рішення про:

– акредитацію закладу строком на три (максимально) роки та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга, перша, вища);

– відмову в акредитації,

– необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки.

Рішення Комісії оформлюється протоколом та після його погодження Головною акредитаційною комісією при Міністерстві охорони здоров'я України (далі – ГАК) затверджується наказами МОЗ АР Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Стосовно присвоєння акредитаційної категорії.

Визначення акредитаційної категорії здійснюється на підставі пункту 4 Критеріїв акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я", зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за № 679/19417.

Заклади комунальної та приватної форм власності, що надають первинну медичну допомогу отримають:

вищу категорію, якщо критерій становить від 90 до 100 % від максимально можливого;

першу категорію, якщо критерій становить від 80 до 89 % від максимально можливого;

другу категорію, якщо критерій становить від 70 до 79 % від максимально можливого.

Заклади комунальної форми власності, що надають вторинну* (спеціалізовану*) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу отримують:

вищу категорію, якщо критерій становить від 90 до 100 % від максимально можливого (за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000);

першу категорію, якщо критерій становить від 85 до 100 % від максимально можливого;

другу категорію, якщо критерій становить від 70 до 84 % від максимально можливого.

* до закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) допомогу слід відносити: лікарняні, переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги, санаторно-курортні, санітарної просвіти, бюро судово-медичної експертизи, медико-соціального захисту, а також амбулаторно-поліклінічні, крім амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, пункту охорони здоров'я (здоровпункту), фельдшерського пункту (у т. ч. сільських та селищних рад), фельдшерсько-акушерського пункту (у т. ч. сільських та селищних рад).

Стосовно погодження рішень Комісій

На погодження до ГАК повинні надійти (можливо поштою, за адресою: 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров'я України):

– протокол засідання Комісії або його копія засвідчена в установленому законодавством порядку;

– копії заяв про проведення акредитації закладів приватної форми власності, що надають первинну допомогу та комунальної форми власності, що надають вторинну допомогу;

– експертні висновки про відповідність закладів приватної форми власності, що надають первинну допомогу та комунальної форми власності, що надають вторинну допомогу стандартам акредитації (можливо копії засвідчені в установленому законодавством порядку).

З метою внесення до протоколу засідання ГАК інформації щодо прийнятих Комісіями рішень просимо надсилати до секретаря ГАК в електронному вигляді (sjuelen@ukr.net) узагальнені таблиці за формами наведеними в додатках до листа.

Зауважимо, що ГАК проводить свої засідання в останню середу кожного місяця, проект протоколу засідання формується за тиждень до його проведення.

Стосовно термінів проведення акредитації

Враховуючи вимоги пунктів 6, 7, 8 та 9 Порядку акредитації закладу охорони здоров'я загальний строк проведення акредитації не може перевищувати три місяці, з моменту подання закладом заяви про проведення акредитації та повного пакету документів (додаток 2 до Порядку).

Окремо зазначимо, що проведення акредитації закладів комунальної форми власності, які знаходяться у сфері управління обласних державних адміністрацій, переважна більшість з яких надає вторинну допомогу, а також республіканських АР Крим та клінічних м. Києва та м. Севастополя, потребує узгодження з ГАК персонального складу експертних груп, що будуть здійснювати експертну оцінку відповідності зазначених закладів стандартам акредитації.

Додаток на 2 арк.

Заступник Міністра О. ТолстановЗавантажити: dod_l17_1775_2014.rar
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка