25 січня 2020 року
Хрест Пантелеймона Цілителя Національна медична премія

Діяльність :: Відзнаки
Відзнаки

Версія для друку
Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 386/16402 від 30.04.2009
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2009 N 291
м.Київ
Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"

Відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", від 13.02.97 N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки", з метою заохочення працівників, які сприяли розвитку галузі охорони здоров'я, за особисті вагомі внески в розвиток і зміцнення галузі та високу професійну майстерність

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства охорони здоров'я України - нагрудний знак "Хрест Пантелеймона Цілителя".

2. Затвердити (додаються):

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства охорони здоров'я України - нагрудний знак "Хрест Пантелеймона Цілителя";

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя";

Малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя";

Зразок посвідчення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя".

3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності (Левицький О. І.) забезпечити своєчасне виготовлення знаків та нагородної атрибутики.

4. Департаменту кадрової політики, освіти і науки (Банчук М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

6. Наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр В.М.Князевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров'я Українивід 30 квітня 2009 р. N 291
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України30 квітня 2009 р. за N 386/16402

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства охорони здоров'я України - нагрудний знак "Хрест Пантелеймона Цілителя"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13.02.97 N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки".

1.2. Відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства охорони здоров'я України - нагрудний знак "Хрест Пантелеймона Цілителя" (далі - відзнака "Хрест Пантелеймона Цілителя") встановлено для нагородження громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які сприяли розвитку галузі охорони здоров'я, зробили особисті вагомі внески в розвиток і зміцнення галузі, медичної науки, підготовку медичних кадрів, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, за сумлінну працю, творчу ініціативу, професійну майстерність, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу, благодійницьку діяльність у сфері охорони здоров'я, інші здобутки на ниві охорони здоров'я населення.

1.3. Нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України.

1.4. Нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" вдруге не провадиться.

II. Порядок представлення до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров'я України - нагрудним знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя"

2.1. Подання про нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" вносить Міністру охорони здоров'я України директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ за наявності клопотання відповідних органу чи установи, рекомендацій Комісії з питань нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров'я України - нагрудним знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя" та рішення Колегії МОЗ.

2.2. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності за погодженням з первинною організацією профспілки працівників охорони здоров'я України (за наявності).

Звернення за рішенням трудового колективу про представлення до нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" направляється відповідному органу чи організації вищого рівня.

2.3. Клопотання про нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" порушується перед МОЗ керівниками центральних органів виконавчої влади, інших органів, органів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ, організацій.

До клопотання про нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" додаються такі документи:

завірений протокол засідання трудового колективу, на якому було прийняте рішення про висунення кандидатури до нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя";

копія паспорта кандидатури до нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя";

відомості про особистий внесок у розвиток охорони здоров'я за підписом керівника підприємства, установи, організації за місцем роботи особи, засвідченим печаткою відповідної установи.

2.4. Клопотання про нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" порушуються заздалегідь. Прийняття рішення щодо нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" здійснюється МОЗ протягом 45 календарних днів.

2.5. У разі внесення зазначених у пунктах 2.3 та 2.4 документів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються органу, який порушив клопотання.

2.6. Документи про представлення до нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" розглядаються Комісією з питань нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров'я України - нагрудним знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя", склад та положення якої затверджуються МОЗ.

2.7. Рішення про нагородження відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя" приймається Колегією МОЗ.

2.8. Особі, нагородженій відзнакою "Хрест Пантелеймона Цілителя", вручається знак відомчої заохочувальної відзнаки "Хрест Пантелеймона Цілителя" та посвідчення встановленого зразка.

III. Порядок вручення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"

3.1. Вручення відзнаки "Хрест Пантелеймона Цілителя" та документів про нагородження провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується наказ Міністра охорони здоров'я України про нагородження.

3.2. Відзнаку "Хрест Пантелеймона Цілителя" та посвідчення вручає Міністр охорони здоров'я України.

3.3. Про вручення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя" складається протокол, який зберігається у справах кадрової роботи.

3.4. Утрачена відзнака повторно не видається.

Директор Департаментукадрової політики, освіти і науки М.В.Банчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров'я Українивід 30 квітня 2009 р. N 291
ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства охорони здоров'я України - нагрудний знак "Хрест Пантелеймона Цілителя" виготовляється із жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста з розбіжними сторонами і увігнутими досередини кінцями, залитими червоною емаллю. У центрі хреста розташовано круглий медальйон із зображенням анфас Пантелеймона Цілителя. Медальйон має обідок червоної емалі з написом по колу "Arte et humanite, labore et scientia" ("Вмінням і людяністю, працьовитістю та знаннями"). З країв хрест обрамлено білим емалевим обідком і декоративними пружками.

Між сторонами хреста вміщено рослинний декоративний орнамент, прикрашений штучним камінням.

Усі зображення і написи - рельєфні, пружки хреста, медальйона - жовтого металу.

Діаметр нагрудного знака - 55 мм.

Зворотний бік нагрудного знака плоский із застібкою для кріплення знака до одягу та вигравіруваним порядковим номером.

Директор Департаментукадрової політики, освіти і науки М.В.Банчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров'я Українивід 30 квітня 2009 р. N 291
МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"
 

Директор Департаментукадрової політики, освіти і науки М.В.Банчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров'я Українивід 30 квітня 2009 р. N 291

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"

 

Міністерство охорони здоров'я України
ПОСВІДЧЕННЯ
відомчої заохочувальної відзнакиМіністерства охорони здоров'я України - нагрудного знака "Хрест Пантелеймона Цілителя"
Хрест Пантелеймона Цілителя

Наказом
Міністерства охорони здоров'я
України

____________ N ______

нагороджений(а)

______________________________
(прізвище)
______________________________
(ім'я)
______________________________
(по батькові)

Міністр охорони здоров'я України
М. П. _______________________

Директор Департаментукадрової політики, освіти і науки М.В.Банчук


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка