28 січня 2020 року
Новини Інформаційні ресурси Документи Звіти
Співпраця України та ЄС Імплементація актів законодавства ЄС

Діяльність :: Європейська інтеграція
Європейська інтеграціяУгода про партнерство та співробітництво (УПС) (підписана 16.06.1994 р., набрала чинність 1 березня 1998 р., термін дії – 10 років); 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової угоди, яка після Дванадцятого саміту Україна – ЄС (9 вересня 2008 р., м. Париж, Франція) носить назву “Угода про асоціацію” між Україною та ЄС. На період до набрання чинності Угодою про асоціацію щороку автоматично подовжується дія УПС.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС (ПДА) – практичний інструмент відносин Україна – ЄС, що був офіційно схвалений сторонами 23 листопада 2009 р. шляхом обміну відповідними нотами.

Порядок денний асоціації прийнято на зміну Плану дій Україна – ЄС, що втратив чинність у березні 2009 р.

Адаптація законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу, передбачена статтею 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і їх державами-членами (далі – УПС), є однією із головних складових політики європейської інтеграції України, а також – одним з найважливіших аспектів співробітництва України та ЄС.

На сьогодні адаптація законодавства України до законодавства ЄС відбувається у відповідності до положень Закону України про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18 березня 2004 року № 1629-IV (далі – Загальнодержавна програма).

З метою реалізації Загальнодержавної програми розробляються щорічні плани заходів (далі – ПЗ). Плани включають перелік заходів, здебільшого щодо розробки проектів законодавчих актів (із зазначенням відповідних acquis та відповідальних органів виконавчої влади) та супроводження їх прийняття Верховною Радою України.

Проектом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Порядком денним асоціації Україна – ЄС (набув чинності 23 листопаду 2009 року) передбачено появу великої кількості юридичнообов’язкових зобов’язань України у сфері адаптації законодавства, невиконання яких може призвести до вжиття проти України відповідних економічних санкцій. У зв'язку з цим виникла потреба змінити підходи до реалізації адаптації.

З цією метою, а також з метою забезпечення систематизації, послідовності та плановості роботи у сфері адаптації, Координаційна рада схвалила на шостому засіданні (9 березня 2010 року) Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, який враховує зобов’язання України у сфері адаптації законодавства (погоджені на сьогодні в ході переговорного процесу) та дозволяє вже зараз розпочати підготовку до виконання Угоди.

По суті Прогресивний план є орієнтовним планом робіт з адаптації законодавства на коротко- та середньострокову перспективу та має використовуватись під час підготовки щорічних планів заходів.

Галузеві міністерства та інші органи виконавчої влади виконують завдання з адаптації законодавства в межах своєї компетенції.

Зона вільної торгівлі (ЗВТ)

Розділ про створення поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі (ЗВТ) є невід’ємною складовою майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Офіційні переговори щодо створення ЗВТ розпочалися 18 лютого 2008 р. Передумовою цього став вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Положення про ЗВТ визначатимуть правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також для регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

 

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони здоров'я відбувається в рамках засідань спільного Підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство та медіа" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

У квітні та вересні 2010 року в рамках переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС фахівці МОЗ брали участь у відеоконфереціях Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб Порядку денного асоціації Україна-ЄС. Метою було обговорення в робочому форматі поточного стану та прогресу імплементації ПДА, започаткування підготовки пріоритетів на 2011 рік, пропозицій сторін щодо внесення змін до ПДА тощо.

П'яте спільне засідання Підкомітету №7 за участю сторони ЄС відбулось 16 грудня 2010 року в м. Києві. Особлива увага приділялась питанням імплементації Рамкової Конвенції з питань контролю тютюну, впровадження Медико-санітарних правил, налагодження контактів щодо обміну інформацією з невідкладних питань у галузі охорони здоров'я, що мають міжнародне значення

Імплементація Рамкової Конвенції з питань контролю тютюну.

Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну ратифікована Законом України від 15.03 2006 р. №3534-IV. Органи законодавчої та виконавчої влади України здійснили ряд суттєвих заходів для імплементації її положень.

Відповідно до положень пункту 1 Статті 5 РКБТ Постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940 затверджена Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року. Програма передбачає проведення комплексу заходів, який відповідає положенням РКБТ.

Законодавство України, а саме Стаття 4 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", у 2009 році доповнено пунктом про "пріоритетність політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю", що відповідає положенням пункту 3 Статті 5 РКБТ.

В Україні, відповідно до положень Статті 6 РКБТ, протягом 2008-2010 років ставки акцизу на тютюнові вироби загалом підвищилися у шість разів, що стало одним з основних факторів скорочення споживання тютюну у нашій державі. За даними Глобального опитування дорослого населення щодо вживання тютюну" (GATS) поширеність щоденного куріння серед населення 15 років і старше за 2005-2010 роки в Україні зменшилась з 37% до 26%.

Крім зростання акцизів, скороченню поширеності куріння сприяли і інші заходи, здійсненні в рамках імплементації РКБТ.

Відповідно до положень Статті 8 РКБТ, в Україні у 2009 році розширено список місць, звільнених від тютюнового диму, зокрема, повністю заборонено курити у поїздах. Також посилені заходи для забезпечення виконання чинних заборон куріння у громадських та робочих місцях. Загалом, за даними GATS з 2005 року частка тих, хто піддавався пасивному курінню щодня або майже щодня, скоротилася від 53% до 33%. Для подальшого зменшення цього показника у Верховну Раду подано кілька законопроектів, які передбачають звільнення громадських та робочих місцях від тютюнового диму і створення відповідної системи контролю.

В Україні з 2007 року текстові попередження займають 30% найбільших сторін пачок сигарет. Також виконані інші мінімальні вимоги Статті 11 РКБТ щодо пакування та маркування тютюнових виробів. Проте ці вимоги не повністю відповідають положенням Директиви ЄС 2001/37 від 5 червня 2001 року щодо регулювання складу та упаковки тютюнових виробів, тому 2009 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого попередження мають займати 50% пачки та доповнюватися малюнком. Для забезпечення процесу євроінтеграції України було запропоновано затвердити перелік малюнків та піктограм, що містить малюнки та піктограми з ухваленої ЄС збірки документів (Рішення Європейської комісії від 26/V/2005), з текстами українською мовою. Міністерством охорони здоров'я України підписано відповідну Ліцензійну Угоду з Європейським Союзом щодо використання кольорових фотографій та інших ілюстрацій із зазначеної збірки ЄС, як медичних попереджень на упаковках тютюнових виробів в Україні. Постанова про затвердження малюнків тричі виносилася на розгляд на засідлані Кабінету Міністрів України, але, на жаль, досі не ухвалена.

Відповідно до положень Статті 13 РКБТ, в Україні вже заборонена реклама тютюну на телебаченні, радіо, зовнішніх носіях та у друкованих ЗМІ. 30 листопада 2010 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5164 щодо повної заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. Положення законопроекту відповідають нормам Директиви ЄС 2003/33 від 26 травня 2003 року щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів. За даними GATS підтримка повної заборони реклами тютюну серед населення України зросла від 49% у 2000 році до 70% у 2010 році.

Заходи в сфері освіти та інформування населення (стаття 12 РКБТ) та зі скорочення попиту, які стосуються тютюнової залежності й припинення вживання тютюну (стаття 14 РКБТ) передбачені Державною цільовою соціальною програмою зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року. На жаль, заплановані кошти з державного бюджету на виконання цих заходів поки що урядом не виділялися.

В Україні у 2009 році підвищено штрафи за незаконну торгівлю тютюновими виробами (стаття 15 РКБТ). На жаль, через велику різницю податків і цін з деякими сусідніми країнами, значна кількість вироблених в Україні сигарет (порядку 30 мільярдів сигарет на рік) незаконно вивозиться в інші країни, в тому числі країни ЄС. Україна також використовується для транзитної контрабанди сигарет. Для вирішення цієї проблеми Україна потребує міжнародної допомоги. Тому наша держава зацікавлена у найскорішому ухваленні Протоколу РКБТ про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.

В Україні у 2009 році підвищено штрафи за продаж тютюнових виробів неповнолітнім і неповнолітніми (стаття 16 РКБТ).

Для розвитку та координації наукових досліджень, епіднагляду та обміну інформацією (стаття 20 РКБТ) в Українському інституті стратегічних досліджень наприкінці 2008 року створено сектор контролю над тютюном. Державною цільовою соціальною програмою зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення передбачено створити систему моніторингу для оцінювання ефективності заходів із контролю над тютюном та рівня вживання тютюну, що відповідає положенням статті 21 РКБТ.

Налагодження контактів щодо обміну інформацією з невідкладних питань у галузі охорони здоров'я.

Можливість вивчення та використання позитивного досвіду країн Європейського союзу у вирішенні питань у галузі охорони здоров'я надає Україні шанс ефективно впливати на ситуацію.

Представники МОЗ взяли участь у засіданні Європейської Комісії з питань ВІЛ/СНІДу (15 HIV/AIDS Think Tank meeting), яке відбулось 27-28 жовтня поточного року у м. Люксембург, де обговорювались питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в різних країнах в рамках реалізації "Плану дій щодо протидії ВІЛ/СНІДу в Європі на період до 2013 року".

Міністерство на постійній основі співпрацює з Європейським центром контролю і профілактики захворювань (ECDC), який відповідає за епідеміологічний нагляд, моніторинг епідеміологічної ситуації в країнах ЄС та надання безпосередньої допомоги у разі виникнення спалахів інфекційних захворювань.

Довідково: Агентство по боротьбі із захворюваннями (ECDC), розташоване в Стокгольмі, було створене у 2005 році в рамках ЄС. Агентство надає методичну допомогу країнам Європейського регіону у боротьбі з інфекційними захворюваннями. з Ця інформація є доступної З 2005 по 2010 рік його директором-засновником була очолювала д-р Сюзанна Жакаб, нині- директор Євробюро ВООЗ.

Представники ECDC включаються до всіх міжнародних місій, які запрошує МОЗ України, долучаються до участі в нарадах з питань імунопрофілактики. Так, протягом 2010 року в складі міжнародних місій, які перебували в Україні у зв'язку із погіршенням епідситуації з кором, краснухою, поліомієлітом, грипом брали участь експерти ECDC. Представники України взяли участь у щорічній робочій нараді об'єднаної мережі ECDC-ВООЗ по епіднагляду за туберкульозом, де було вирішено, що в подальшому Європейський Центр контролю і профілактики захворювань (ECDC) і Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ЕРБ ВООЗ) забезпечуватимуть спільну координацію діяльності в області епіднагляду за туберкульозом у Європейському регіоні ВООЗ та обмін даними, що надходять від 53 держав-членів Європейського регіону ВООЗ. Визначено спільні заходи щодо добору, актуалізації, аналізу й розповсюдження інформації та шляхи виконання інших завдань, пов'язаних з епіднаглядом і моніторингом за туберкульозом.

Оскільки головним завданням ECDC є діяльність із визначення, оцінки та раннього попередження загроз людському здоров'ю, викликаних інфекційними хворобами, МОЗ звернулось щодо отримання експертної допомоги ECDC у двох напрямках, а саме - сприянні впровадженню Міжнародних медико-санітарних правил в Україні та створенню національних баз даних щодо здійснення контролю за поширенням інфекційних хвороб (лист від 26.10.2010 №06.02-20/2530).

Впровадження Медико-санітарних правил

Міністерство охорони здоров'я України розглядає Міжнародні медико-санітарні правила (ММСГІ) як стратегічний міжнародний правовий документ, що регулює систему епідеміологічного нагляду та забезпечує здійснення заходів із попередження та протидії небезпечним інфекційним захворюванням.

Принципові положення Міжнародних медико-санітарних правил, що стосуються заходів з попередження занесенню і розповсюдженню небезпечних інфекцій, а також здійснення лабораторної діагностики особливо небезпечних інфекцій, повністю адекватні системі, яка використовується вже тривалий час в нашій країні.

Міжнародні медико-санітарні правила забезпечили Україні юридичні рамки національного керівництва у відповідь на епідемію грипу А (НІШ) у 2009 році.

Сьогодні МОЗ України надає великого значення активізації роботи в напрямку подальшої імплементації положень Міжнародних медико-санітарних правил.

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України С.Л.Риженко, який відповідає за впровадження медико-санітарних правил, у вересні цього року взяв участь в Третьому засіданні Комітету з огляду функціонування Міжнародних медико-санітарних правил, що відбулося в Женеві.

Наразі в МОЗ призначений новий національний координатор Правил, який здійснюватиме усі контакти з ВООЗ в напрямку реалізації положень міжнародних медико-санітарних правил.

 

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка