28 січня 2020 року
Склад Положення Склад Президії Вченої медичної ради План роботи Поточні документи Рішення Постанови

Міністерство :: Вчена медична рада
Вчена медична рада


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.02.2016 № 93
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 06.07.2016 № 682)

 

Склад Вченої медичної ради
Міністерства охорони здоров'я України

 


АМОСОВА
Катерина Миколаївна

ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

АНТИПКІН
Юрій Геннадійович

директор ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

БАДЮК
Михайло Іванович

начальник кафедри організації медичного забезпечення Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор (за згодою);

БЕКЕТОВА
Галина Володимирівна

завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

БІЛОВОЛ
Олександр Миколайович

народний депутат України, академік НАМН України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор (за згодою);

БІРЮК
Олег Валерійович

завідувач відділом з питань охорони здоров'я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету Міністрів України (за згодою);

богомолець
Ольга Вадимівна

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор (за згодою);

БОЙЧУК
Тарас Миколайович

ректор Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

ВДОВИЧЕНКО
Юрій Петрович

перший проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ВОЛОСОВЕЦЬ
Олександр Петрович

В.о. начальника Відділу освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ВОРОНЕНКО
Юрій Васильович

ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ГОРБАНЬ
Андрій Євгенович

директор ДУ Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, кандидат медичних наук;

ГОРОВЕНКО
Наталія Григорівна

завідувач кафедри медичної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ГУК
Андрій Петрович

заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України", кандидат медичних наук (за згодою);

ГУР'ЄВ
Сергій Омелянович

заступник директора з наукової роботи ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України", доктор медичних наук, професор;

ДЗЯК
Георгій Вікторович

ректор ДУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ДИКАН
Ірина Миколаївна

директор ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ДУМАНСЬКИЙ
Юрій Васильович

ректор Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ЄМЕЦЬ
Ілля Миколайович

директор ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", доктор медичних наук, професор;

ЖДАН
В'ячеслав Миколайович

ректор ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор;

ЗАБОЛОТНИЙ
Дмитро Ілліч

віце-президент НАМН України, директор ДУ "Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЗАПОРОЖАН
Валерій Миколайович

ректор Одеського національного медичного університету МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ЗАРУЦЬКИЙ
Ярослав Леонідович

завідувач кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ
Борис Семенович

ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор фармацевтичних наук, професор;

ІОФФЕ
Ігор Володимирович

ректор Луганського державного медичного університету МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

ІЛИК
Роман Романович

заступник Міністра, доктор медичних наук, професор;

КАМІНСЬКИЙ
В'ячеслав Володимирович

завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

КНЯЗЕВИЧ
Василь Михайлович

завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, доктор медичних наук (за згодою);

КОВАЛЕНКО
Володимир Миколайович

віце-президент НАМН України, директор ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

КОЛЕСНИК
Юрій Михайлович

ректор Запорізького державного медичного університет МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

КОЛЕСНІКОВА
Ірина Павлівна

завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

КОРДА
Михайло Михайлович

ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, доктор медичних наук, професор;

КРАМАРЬОВ
Сергій Олександрович

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

КУНДІЄВ
Юрій Ілліч

перший віце-президент НАМН України, директор Інституту медицини праці НАМН України, академік НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Василь Васильович

директор ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЛІСОВИЙ
Володимир Миколайович

ректор Харківського національного медичного університету МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

МАЛАНЧУК
Владислав Олександрович

завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

МАНЬКОВСЬКИЙ
Борис Микитович

завідувач кафедри діабетології, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

МАЙДАННИК
Віталій Григорович

завідувач кафедри педіатрії № 4, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

МЕЛЬНИК
Василь Михайлович

заступник директор з науково-організаційної та науково-методичної роботи ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України", доктор медичних наук, професор (за згодою);

МІХНЬОВ
Володимир Анатолійович

головний вчений секретар НАМН України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

МОРОЗ
Василь Максимович

ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

НАПРЕЄНКО
Олександр Костянтинович

завідувач кафедри психіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

НЕТЯЖЕНКО
Василь Захарович

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

НИКОНЕНКО
Олександр Семенович 

ректор ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України", академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор;

ПАСЄЧНІКОВА
Наталія Володимирівна

директор ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова НАМН України", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ПЕДАЧЕНКО
Євген Георгійович

директор ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ПРОДАНЧУК
Микола Георгійович

директор ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя" МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

РОЖКО
Микола Михайлович

ректор Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

СЕРДЮК
Андрій Михайлович

директор ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

СКРИПНИК
Олексій Олексійович

народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти (за згодою);

СМІЯНОВ
Владислав Анатолійович

директор Медичного інституту Сумського державного університету МОН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

СПІВАКОВСЬКИЙ
Олександр Володимирович

народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, (за згодою);

СТЕПАНЕНКО
Віктор Іванович

завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

ТОДУРОВ
Борис Михайлович

директор ДУ "Інститут серця МОЗ України", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ТОЛСТАНОВ
Олександр Костянтинович

проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

ТРОНЬКО
Микола Дмитрович

віце-президент НАМН України, директор ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України", академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

УСЕНКО
Олександр Юрійович

директор ДУ "Інститут хірургії та трансплантології НАМН України імені О. О. Шалімова НАМН України", доктор медичних наук, професор (за згодою);

ФОМІН
Петро Дмитрович

завідувач кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ФЕЩЕНКО
Юрій Іванович

директор ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ХВИСЮК
Олександр Миколайович 

ректор ДЗ "Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України", доктор медичних наук, професор;

ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович

Президент НАМН України, заступник директора ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Юрій Богданович

завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ЧЕХУН
Василь Федорович

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, академік НАН України, доктор медичних наук, професор (за згодою);

ЧЕРНИХ
Валентин Петрович

ректор Національного фармацевтичного університету МОЗ України, академік НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор;

ШАТИЛО
Віктор Йосипович

ректор КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства", доктор медичних наук, професор;

ШАФРАНСЬКИЙ
Віктор Вікторович

в.о. Міністра охорони здоров'я України; кандидат медичних наук, доцент;

ШИПКО
Андрій Федорович

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я;

ШИПУЛІН
Вадим Петрович

директор Національного музею медицини України, доктор медичних наук, професор;

ШИРОБОКОВ
Володимир Павлович

завідувач кафедри мікробіології, імунології та вірусології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, академік НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ШУРМА
Ігор Михайлович

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я;

ЯВОРОВСЬКИЙ
Олександр Петрович

завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;

ЯРИНІЧ
Костянтин Володимирович

народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я

Документи
Наказ МОЗ України від 06. 07. 2016 № 682 "Про внесення змін до Складу Президії Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України та Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України"
Наказ МОЗ України від 15.02.2016 № 93 "Про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я України"
Наказ МОЗ України від 02.11.2010 № 940 "Про внесення змін до складу Вченої медичної ради МОЗ України та затвердження складу Президії Вченої медичної ради МОЗ України"
Наказ від 25.01.2007 № 26 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 вересня 2005 року № 487
Наказ від 27.09.2005 № 487 Про склад Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України, Положення...
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка