21 вересня 2019 року
Положення про Колегію Склад Колегії Плани Колегії Рішення Колегії Матеріали Колегії

Міністерство :: Колегія
Плани Колегії


  ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров'я України
____________ О. КВІТАШВІЛІ

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

№з / п Зміст заходу Термін виконання Виконавці Індикатор виконання
1 Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях колегії МОЗ України
1.1 . Питання діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в умовах реформування галузі I квартал Держсанепідслужба України Інформаційно-аналітичні матеріали
1.2. Про інформаційну політику у сфері охорони здоров'я України червень Управління комунікацій з державними органами та громадськістю Інформаційно-аналітичні матеріали
1.3. Про результати проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України контрольних заходів (аудитів) МОЗ України та про результати проведених внутрішніх аудитів, моніторинг виконання рекомендацій, з питань, визначених керівництвом, відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 ІI квартал, ІV квартал Відділ внутрішнього аудиту Структурні підрозділи МОЗ України Підготовка рішення щодо усунення виявлених недоліків, порушень, відхилень та удосконалення системи управління установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України
1.4. Про затвердження плану працевлаштування випускників 2016 року вищих навчальних закладів МОЗ України, медичного інституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням II квартал Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки Затвердження плану
1.5. Стан реформування системи охорони здоров'я України вересень Управління реформ системи охорони здоров'я Рішення колегії
1.6. Аналіз звернень громадян, що надійшли до МОЗ України відповідно до плану проведення засідань колегії МОЗ України Адміністративне управління Інформаційно-аналітичні матеріали
1.7. Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України відповідно до плану проведення засідань колегії МОЗ України Адміністративне управління Проведення засідання колегії МОЗ України

Секретар колегії Р. Лазарович

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка