25 січня 2020 року
Документи з питань економіки та фінансів Порядок використання бюджетних коштів
Структура коштів Держбюджету, виділених МОЗ України

Діяльність :: Економіка та фінанси
Структура коштів Держбюджету, виділених МОЗ України


Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік
Міністерство охорони здоров'я України

(згідно з додатком 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік")
Код та найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки спожи-вання з них видатки розвитку Всього видатки спожи-вання з них видатки розвитку
оплата праці кому-нальні послуги та енер-гоносії оплата праці кому-нальні послуги та енер-гоносії
2300000 - Міністерство охорони здоров'я України 6492912.7 6439325.1 1904752.7 255161.5 53587.6 1990014.2 1779480.6 59527.7 15898.6 210533.6 8482926.9
2301000 - Апарат Міністерства охорони здоров'я України 5427556.2 5374150.9 1177783.9 207193.3 53405.3 1978564.1 1771000.9 58300.5 15066.5 207563.2 7406120.3
2301010 - Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 25507.3 25507.3 16561.1 1321.7 - 1074.3 1074.3 - 605 - 26581.6
2301020 - Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 53405.3 - - - 53405.3 32681.6 - - - 32681.6 86086.9
2301030 - Фінансування заходів по забезпеченню реалізації інвестиційного проекту з оснащення закладів охорони здоров’я сучасним високотехнологічним медичним обладнанням - - - - - - - - - - -
2301070 - Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 713120.6 713120.6 - - - 1571806.2 1408487.8 - - 163318.4 2284926.8
2301080 - Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 144637.9 144637.9 97133.8 3401.5 - 63117.6 59577.6 29668.7 6644.7 3540 207755.5
2301090 - Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1222.9 1222.9 897.5 - - - - - - - 1222.9
2301110 - Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 1045516.4 1045516.4 570397.1 101497.5 - 29594.4 27789 10345 2624.4 1805.4 1075110.8
2301120 - Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4428.1 4428.1 - - - 47366.6 46044.2 - - 1322.4 51794.7
2301170 - Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 589775.2 589775.2 258064.6 52693.6 - 16691.5 14135.1 3223 1241 2556.4 606466.7
2301180 - Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 296508.8 296508.8 135831.4 40266.8 - 12099.1 10751.1 563 2184.5 1348 308607.9
2301200 - Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 99376.2 99376.2 66244.9 5228.2 - 19124.8 18512.8 9695.9 886.6 612 118501
2301210 - Придбання медикаментів для забезпечення дітей, хворих на рідкісні захворювання 4000 4000 - - - - - - - - 4000
2301280 - Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 254763.7 254763.7 - - - - - - - - 254763.7
2301350 - Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 113951.8 113951.8 20303.7 1841.8 - 10530.7 10491.7 4634.6 715.3 39 124482.5
2301360 - Лікування громадян України за кордоном 51948.9 51948.9 - - - - - - - - 51948.9
2301380 - Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України - - - - - - - - - - -
2301400 - Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 2005517.3 2005517.3 - - - 173261.1 173261.1 - - - 2178778.4
2301410 - Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 17875.8 17875.8 12349.8 942.2 - 1216.2 876.2 170.3 165 340 19092
2301510 - Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 6000 6000 - - - - - - - - 6000
2302000 - Державна служба України з лікарських засобів 40588.8 40588.8 21685.9 1755.5 - - - - - - 40588.8
2302010 - Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 40588.8 40588.8 21685.9 1755.5 - - - - - - 40588.8
2304000 - Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1022647.4 1022465.1 703856.1 46117.5 182.3 5050.1 5013.4 589.6 832.1 36.7 1027697.5
2304010 - Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 230518.4 230518.4 164435.6 5610.4 - - - - - - 230518.4
2304020 - Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 792129 791946.7 539420.5 40507.1 182.3 5050.1 5013.4 589.6 832.1 36.7 797179.1
2305000 - Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2120.3 2120.3 1426.8 95.2 - 6400 3466.3 637.6 - 2933.7 8520.3
2305010 - Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2120.3 2120.3 1426.8 95.2 - - - - - - 2120.3
2305020 - Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні - - - - - 6400 3466.3 637.6 - 2933.7 6400
2310000 - Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 295855 295855 - - - - - - - - 295855
2311000 - Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 295855 295855 - - - - - - - - 295855
2311160 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18972.6 18972.6 - - - - - - - - 18972.6
2311190 - Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання - - - - - - - - - - -
2311300 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137992.3 137992.3 - - - - - - - - 137992.3
2311350 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 138890.1 138890.1 - - - - - - - - 138890.1
2311370 - Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру - - - - - - - - - - -
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка