21 вересня 2019 року
Порядок оскарження Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України Відкриті дані
Доступ до публічної інформації Реєстр документів Облік публічної інформації Звіти Порядок складення та подання запитів

Публічна інформація :: Доступ до публічної інформації
Порядок складення та подання запитів


Запити на інформацію до МОЗ України мають відповідати таким вимогам:

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  • Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні громадян або яка розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.
 4. Запит на інформацію може бути подано особисто до Міністерства в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник приймальні громадян Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
 7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Міністерства із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 Президент України Верховна Рада України Урядовий портал Головна сторінка