19 листопада 2019 року
Склад Положення Склад Президії Вченої медичної ради План роботи Поточні документи Рішення Постанови

Міністерство :: Вчена медична рада
План роботи


ПЛАН РОБОТИ

Вченої медичної ради МОЗ України на 2016 рік

№ з/п Основні питання Строки заслуховування Відповідальні доповідачі Контроль
1 2 3 4 5
1 Актуальні питання створення єдиного науково-медичного простору України І квартал - Голова Вченої медичної ради МОЗ України, академік В. Запорожан
- Заступник Міністра охорони здоров'я України
І. Перегінець
- Заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України, академік Л. Розенфельд
- Директор ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"", академік Є. Педаченко
- Директор ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М Д. Стражеска НАМН України", академік В. Коваленко
- Директор ДУ "Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України", академік Д. Заболотний
 
 
2
Пріоритетні напрями наукових досліджень
з проблеми "Онкологія"
та впровадження результатів в практику охорони здоров'я
- Голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Онкологія", ректор Донецького НМУ імені М. Горького МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., проф. Ю. Думанський
- Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України із спеціальності "Онкологія", професор кафедри онкології НМУ імені О.О.Богомольця, д.мед.н., проф. В. Чешук
- Директор "Національного інституту раку" д.мед.н. О. Колесник
3 Актуальні питання сьогодення медицини та медичної науки  
4 Підвищення ефективності наукових досліджень. Грантова система фінансування науково-досліднихих розробок

ІІ квартал
- Заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, проф.  О. Волосовець
- Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, академік НАМН України, доктор медичних наук, проф. Ю. Вороненко
 
5 Стан, актуальні проблеми протидії соціально-небезпечним хворобам та наукове обґрунтування шляхів їх врегулювання - Директор ДУ "Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України", академік НАМН України д.мед.н., проф. Ю. Фещенко
- Директор ДУ "Український центр контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України", д.мед.н., проф. Н. Нізова
- В.о. директора ДУ "Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоровя України", к.мед.н., С. Румянцева

 
6 Актуальні питання сьогодення медицини та медичної науки  
7
Гармонізація роботи МОЗ, НАМН та Експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України з планування, фінансування та впровадження наукових досліджень

ІІІ квартал
- Голова Вченої медичної ради МОЗ України, академік В. Запорожан
 
8 Сучасні проблеми стану здоров'я дітей та матерів і завдання медичної науки в їх вирішенні - Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Акушерство та гінекологія", завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., проф. В. Камінський
- Голова Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Педіатрія", директор ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", академік НАМН України, д.мед.н., проф. Ю. Антипкін
- Директор ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", д.мед.н. проф. М. Коренєв
9 Актуальні питання сьогодення медицини та медичної науки  
10
Управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров'я. Трансфер технологій

ІV квартал
 
- Заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор  О. Волосовець
- Директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) к.мед.н. А. Горбань
 
11 Актуальні питання сьогодення медицини та медичної науки
 
12 Наукове обґрунтування Національної стратегії вдосконалення кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню України - Голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Терапія", директор ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України, академік НАМН України, д.мед.н., проф. В. Коваленко
- Голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Хірургічне лікування серця та судин", член-кореспондент НАМН України д.мед.н., проф. В. Лазоришинець

Голова Вченої медичної ради МОЗ України академік В.М.Запорожан

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка