25 січня 2020 року
Фармаконагляд Мобільний зв’язок та здоров’я людини Малюнки-попередження на упаковці тютюнових виробів
Сімейна медицина Відповіді фахівців Медико-санітарне забезпечення оздоровлення дітей
Профілактика захворюваності Медико-соціальна експертиза Безкоштовне медичне обслуговування
Вакцинопрофілактика Лікування за кордоном Медичне запезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

Послуги та рекомендації :: Актуальні питання
Медичне запезпечення у сфері безпеки дорожнього руху


Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

30.08.2013  N 3.15-/368

Щодо питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

Національна ситуація і відповідні положення Директив Європейського Парламенту і Європейської Ради вказують на необхідність удосконалення вимог до стану здоров'я водіїв, їх психофізіологічних властивостей, що потребує внесення змін до низки існуючих нормативно-правових актів, або розробки нових.

МОЗ України у процесі дослідження проблем медичного забезпечення безпеки дорожнього руху враховує вимоги Європейської конвенції про дорожній рух щодо стану здоров'я водія. Важливим є те, що водій повинен мати необхідні фізичні та психічні якості і його фізичний та розумовий стан повинні дозволяти йому керувати транспортним засобом. Належна організація проведення попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є невід'ємною складовою попередження дорожньо-транспортних пригод.

З метою врегулювання відповідних суперечностей з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України видано наказ від 31січня 2013 року № 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів" (далі – Положення), який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів відповідно до пункту 1.8 Положення здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю "сестринська справа", "лікувальна справа" (далі – медичні працівники).

Наказами Міністерства охорони здоров'я України від 7 вересня 1993 року № 98 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31грудня1993 року за № 206, та від 22 липня 1993 року № 166 "Про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації та стажування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 115, передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

Під час проведення щозмінного передрейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров'я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов'язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 1567 "Про затвердження порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті" визначено, що державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання (далі – транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення. У ході планових та позапанових перевірок перевіряється виконання вимог щодо проведення перед- та післярейсового медичного огляду водіїв.

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 № 427 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2010 року за № 562/17857 відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", зазначено, що ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов'язані, з поміж іншого, організовувати підвищення кваліфікації особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв (медичними працівниками), оскільки на них покладено відповідальність забезпечувати допуск до роботи водіїв, які надають послуги з перевезень на автомобільному транспорті.

Таким чином, необхідність оволодіння медичними працівниками, які обслуговують транспортні підприємства, методиці проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є очевидною, оскільки вимагає від таких медичних працівників знань, умінь та навичок, пов'язаних зі специфікою діяльності суб'єктів господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Крім того професійна діяльність таких медичних працівників підпадає під перевірки як Міністерства охорони здоров'я України, ліцензіара на провадження медичної практики, так і Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, ліцензіара на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

Окрім того, зазначимо, що на сьогодні фахівцями галузі охорони здоров'я розробляються проекти нормативно-правових актів щодо медичних вимог допуску кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів до керування транспортними засобами та пропозиції про внесення змін до чинного наказу щодо навчання та підвищення кваліфікації медичних на транспортних підприємствах.

Зазначені проекти нормативно-правових актів планується найближчим часом розмістити на офіційному веб-сайті МОЗ України в мережі Інтернет для громадського обговорення.

Інформація підготовлена за участю Державного підприємства "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" та Всеукраїнської громадської організації "Громадський комітет транспортної безпеки".

Заступник Міністра О. Толстанов

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка