21 вересня 2019 року
Партнерські ініціативи Кращий досвід Актуальні проекти Портал телемедицини Анонси подій
Загальна інформація Державний центр телемедицини Нормативна база Методичні рекомендації Телемедична мережа

Діяльність :: Телемедицина
Нормативна база


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Діяльність установ та закладів охорони здоров'я пов'язана із телемедициною, у тому числі проведення телемедичного консультування, регламентується Основами законодавства про охорону здоров'я.

Нормативно-правовими документами для забезпечення упровадження телемедицини в охорону здоров'я є накази МОЗ України:

Наказ МОЗ України "Про затвердження Примірного табелю оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської клінічної дитячої лікарні" від 31.12.2009 № 1084;

Наказ МОЗ України "Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я" від 26.03.2010 № 261;

Наказ МОЗ України "Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції" від 02.02.2011 № 52;

Наказ МОЗ України "Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я" від 15.08.2011 № 514;

Наказ МОЗ України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між МОЗ України, НАМН України, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", Благодійним фондом "Розвиток України" та Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" від 26.12.2011 № 966;

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2011 року № 514" від 01.10.2012 № 763.

Розвиток телемедицини, зокрема забезпечення її діяльності у правовому полі, потребує виконання існуючих норм Українського законодавства щодо захисту інформації.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Сучасний стан інформатизації системи охорони здоров'я пов'язаний із процесами розвитку та інтеграції телекомунікаційних технологій, програмних засобів та систем у медичну галузь.

При наданні телемедичних послуг має бути забезпечено збереження особистої, лікарської таємниці і інших таємниць, передбачених законодавством України, а також конфіденційності персональних даних. Зокрема, програмне забезпечення, що використовується для телемедичного консультування повинно забезпечувати відповідний рівень захисту інформації та її автентичність шляхом використання електронного цифрового підпису.

Новостворювані і вже створені госпітальні інформаційні системи, бази даних, реєстри, електронні карти пацієнтів тощо, в яких використовується інформація про пацієнта, потребують системного підходу та дотримання норм діючих законів у цій сфері, а саме:

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII;

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР;

Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-IV;

Закон України "Про захист персональних даних" від 1.06.2010 року, № 2297-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління" від 3.08.2005 року № 688.

Згідно з Законом України "Про інформацію", а саме Статті 23 "Інформація про особу", Статті 28 "Режим доступу до інформації", Статті 30 "Інформація з обмеженим доступом", Статті 47 "Відповідальність за порушення законодавства про інформацію", персоніфіковані дані про пацієнта відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме – конфіденційної, що тягне за собою відповідальність при роботі з нею.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка