21 вересня 2019 року
Партнерські ініціативи Кращий досвід Актуальні проекти Портал телемедицини Анонси подій
Загальна інформація Державний центр телемедицини Нормативна база Методичні рекомендації Телемедична мережа

Діяльність :: Телемедицина
Телемедична мережа


Загальна інформація про телемедичну мережу

Підключення медичних закладів до ТМ дозволяє отримати дистанційний доступ до високоспеціалізованої консультативної медичної допомоги незалежно від місця розташування пацієнта.

Створюється можливість для обміну досвідом між фахівцями та отримання нових знань спеціалістами (проведення конференцій, семінарів, лекцій з використанням дистанційних комунікацій).

У разі потреби кожен лікар має можливість звернутись за консультацією до медичного закладу, який підключений до ТМ, а це дозволяє суттєво скоротити терміни отримання високоспеціалізованої медичної допомоги, що позитивно впливає на три важливих її показника – своєчасність, доступність і якість.

Основні складові телемедичної мережі

ТМ забезпечує можливість проведення, дистанційних медичних консультацій, консиліумів, контролю фізіологічних параметрів організму пацієнта, проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій, обміну результатами обстеження пацієнта, інших медичних послуг, а також медичних відеоконференцій, телесемінарів, телелекцій, що здійснюються з використанням телекомунікаційних технологій.

ТМ забезпечує роботу з даними у вигляді електронних записів, що містять інформацію необхідну та достатню для проведення дистанційного консультування або/і передавання аудіовізуальної інформації між учасниками телемедичної мережі незалежно від їх місця розташування.

ТМ має однорівневу структуру, де кожний її учасник взаємодіє з іншими на основі договорів та має рівні права і можливості.

ТМ використовує канали передачі даних із відповідними параметрами.

Структура та функції телемедичної мережі

ТМ складається із наступних складових:

– Телемедичний портал

– Tелемедичні центри/кабінети (ЦТМ/КТМ)

– Підсистема аудіовізуального зв'язку

Телемедичний портал – це комунікаційна платформа із стандартним інтерфейсом підключення та універсальним набором функцій, що забезпечують організацію і проведення телемедичних консультацій та інших видів комунікацій між учасниками телемедичної мережі.

ЦТМ/КТМ створюються на базі закладу охорони здоров'я та є його структурним підрозділом, які мають відповідне підключення до каналів зв'язку із необхідними параметрами та відповідне обладнання із спеціальним програмним забезпеченням.

Комплекс аудіовізуального зв'язку включає в себе сервер відеоконференцзв'язку та програмно-апаратні комплекси відеоконференцзв'язку, або програмні засоби, що розташовані в телемедичних центрах/кабінетах та підключені до мережі із необхідною швидкістю.

Функціонально ТМ забезпечує процес надання певної категорії послуг учасникам цієї мережі. Отже, функціональний розподіл учасників ТМ наступний:

– Постачальники телемедичних послуг

– Споживачі телемедичних послуг

Взаємодія між учасниками – постачальниками та споживачами телемедичних послуг здійснюється на договірній основі.

Медичні заклади (ЦТМ/КТМ) в залежності від того, до якого рівня надання медичної допомоги вони відносяться, можуть виступати як в якості постачальника телемедичних послуг, так і споживача телемедичних послуг.

Взаємодія ЦТМ/КТМ та закладів охорони здоров'я із застосуванням телемедичних технологій забезпечується відповідно до Положення про таку взаємодію.

Координацію впровадження телемедицини в діяльність закладів охорони здоров'я та методична підтримка їх взаємодії в рамках розвитку телемедичної мережі здійснюється Державним закладом "Медичний центр телемедицини МОЗ України" у співпраці із профільними громадськими.

Апаратна частина складових ТМ, та системне програмне забезпечення повинні забезпечувати максимальну відмовостійкість і мінімальну потребу в обслуговуванні, адмініструванні та модернізації, що гарантує підвищення ефективності використання, зменшення експлуатаційних витрат і забезпечення максимального терміну експлуатації.

Провідні медичні установи в телемедичної мережі

– Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України (Київ)

– Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМН України (Київ)

– Національний інститут хірургії та трансплантології ім. А.А.Шалімова НАМН України (Київ)

– Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України (Київ)

– Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" (Київ)

– Львівська комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги(Львів)

– Львівська комунальна міська дитяча клінічна лікарня (Львів)

– Львівська обласна клінічна лікарня (Львів)

– Обласний державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (Львів)

– Донецька обласна клінічна лікарня ім. Калініна ДОКТМО (Донецьк)

– Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака (Ужгород)

Провідні фахівці зазначених установ доступні для спілкування на порталі телемедицини http://esemi.org

Перелік установ постійно оновлюється тому для отримання актуальної інформації пропонуємо регулярно навідуватися на нашу сторінку.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка