21 вересня 2019 року
Інформація Поточні документи Склад Положення

Міністерство :: Рада молодих вчених
Положення

Версія для друку
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2008 N 97
м.Київ
Про створення Ради молодих вчених при МОЗ України

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.06 № 1542, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки" та з метою координації науково-дослідної роботи в вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах МОЗ України, обговорення шляхів реформування галузі медичної науки

НАКАЗУЮ:

1. Створити Раду молодих вчених при МОЗ України.

2. Затвердити Положення про Раду молодих вчених при МОЗ України (додається).

3. Затвердити склад Ради молодих вчених при МОЗ України (додається).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. В. Лазоришинця.

Міністр В.М.Князевич

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 25.02._2008 № 97

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених при МОЗ України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих вчених при МОЗ України створена як дорадчий орган Міністерства охорони здоров'я України відповідно до п.12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.06 № 1542, для обговорення найважливіших управлінських рішень щодо реформування та розвитку медичної науки, підвищення якості наукових досліджень, інтеграції освітніх і наукових процесів, що здійснюються в вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах МОЗ України.

1.2. Рада молодих вчених при МОЗ України є постійно діючим дорадчим органом МОЗ України та здійснює свою діяльність за затвердженим щорічним планом роботи.

2.ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ

2.1. Надання рекомендацій щодо координації науково-дослідної роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових кадрів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України, обговорення шляхів реформування галузі медичної науки, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень.

2.2. Аналіз основних проблем та завдань галузі медичної науки, в тому числі:
- сприяння участі студентів та молодих вчених у наукових олімпіадах, проведенні та організації науково-дослідної роботи в вищих навчальних закладах;
- інтеграції навчально-виховного та наукового процесів у діяльності вищих навчальних закладів суб'єктами яких є студенти та молоді вчені;
- покращання якості та активізації наукових досліджень, що проводяться в вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах;
- створення та організації роботи різноманітних наукових гуртків, студентських наукових товариств, спільних об'єднань молодих вчених вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ відповідно до основних пріоритетів наукової діяльності;
- співробітництва з радами молодих вчених вищих навчальних закладів МОЗ України, інших міністерств та відомств;
- питань міжнародного обміну студентів, науково-педагогічних та наукових кадрів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах, виконанні наукових грантів;
- соціальних проблем молодих вчених;
- обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій, премій для молодих вчених.

3. ФУНКЦІЇ І ПРАВА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ

3.1. Функції Ради молодих вчених при МОЗ України:
- надає пропозиції керівництву МОЗ України щодо координації науково-дослідної роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових кадрів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень, обговорення шляхів реформування галузі медичної науки;
- розглядає найважливіші питання, окреслені напрямами діяльності Ради молодих вчених при МОЗ України.

3.2. Для виконання вказаних завдань Рада молодих вчених при МОЗ України в установленому порядку користується правом:
- співробітництва і взаємодії зі структурними підрозділами МОЗ України;
- створювати робочі групи, секції з різних проблемних питань;
- делегувати представників для участі в проведенні міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів, передбачених Реєстром з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України;
- координувати свою діяльність з радами молодих вчених, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, з іншими студентськими об'єднаннями та науковими осередками тощо;
- співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими та науковими організаціями для кращого виконання свої завдань у межах визначених повноважень.

4. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ:

4.1. Рада молодих вчених при МОЗ України формується з числа студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових кадрів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України, які є особами віком до 35 років.

4.2. Персональний склад Ради молодих вчених при МОЗ України затверджується Міністром охорони здоров'я строком на два роки.

4.3. Участь в роботі Ради молодих вчених при МОЗ України є частиною функціональних обов'язків членів Ради, які є науково-педагогічними та науковими працівниками вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України.

4.4. Голова Ради молодих вчених при МОЗ України, заступник голови та секретар Ради молодих вчених при МОЗ України обираються членами Ради на першому засіданні після оновлення складу прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.5. Засідання Ради молодих вчених при МОЗ України проводяться згідно з щорічним планом роботи.

4.6. Рішення Ради молодих вчених при МОЗ України приймаються простою більшістю. За результатами засідання складається протокол, який підписується головою та секретарем Ради молодих вчених при МОЗ України.

4.7. Голова Ради молодих вчених при МОЗ України:
- скликає і проводить засідання Ради молодих вчених при МОЗ України.
- надає пропозиції Міністру охорони здоров'я відповідно до основних напрямів діяльності Ради молодих вчених при МОЗ України.

Директор Департаменту кадрової політики,
освіти і науки
М.В.Банчук

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 25.02._2008 № 97

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ

№ з/п Прізвище, ім'я по-батькові Вищий навчальний заклад (науково-дослідна установа)
1 Андрієць Володимир Савич Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
2 Антонов Євген Вікторович Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
3 Бібік Олена Юріївна Луганський державний медичний університет
4 Бісюк Юрій Анатолійович Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського
5 Васильєва Оксана Василівна Харківський національний медичний університет
6 Гавриш Ігор Тарасович Івано-Франківський державний медичний університет
7 Гриценко Софія Йосипівна Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
8 Колесник Михайло Юрійович Запорізький державний медичний університет
9 Короленко Володимир Васильович Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
10 Кошовий Олег Миколайович Національний фармацевтичний університет
11 Ломницька Марта Ігорівна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
12 Малачкова Наталія Валентинівна Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
13 Малиновська Наталія Олександрівна Одеський державний медичний університет
14 Медвєдєв Михайло Володимирович Дніпропетровська державна медична академія
15 Ткаченко Ірина Михайлівна Українська медична стоматологічна академія
16 Ткаченко Ольга Віталіївна Запорізька медична академія післядипломної освіти
17 Ходоровський Володимир Михайлович Буковинський державний медичний університет
18 Жердева Надія Миколаївна Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних
19 Заболотна Ірина Борисівна Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
20 Завялкін Володимир Миколайович Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
21 Коваленко Олеся Віталіївна Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя
22 Кривенко Євген Миколайович Український інститут громадського здоров'я
23 Марку Олександр Дмитрович Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
24 Мельник Аліна Василівна Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
25 Шуберт Сергій Тимофійович Науково-практичне об'єднання "Реабілітація"

Директор Департаменту кадрової політики,
освіти і науки
М.В.Банчук


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка