19 вересня 2019 року
Електронні консультації з громадськістю - Проекти на обговоренні Електронні консультації з громадськістю - Проекти, що пройшли обговорення Урядовий сайт "Громадянське суспільство і влада"
Публічні громадські обговорення Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю Регуляторна політика
Порядок проведення консультацій з громадськістю Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю Звіти

Зв'язки з громадськістю :: Консультації з громадськістю :: Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
Орієнтовний план Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2017 році

Версія для друку

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
"12" "червня" 2017 № 658

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2017 році

 

з/п

Питання (проект

рішення),

що планується винести на обговорення

Заходи, що заплановані в рамках обговорення

Орієнтовний строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Структурний підрозділ (працівник) органу виконавчої влади, відповідальний за проведення консультацій

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за проведення консультацій (телефон,

електронна адреса)

1.

Реформа системи охорони здоров’я України

1) Інформаційно-роз’яснювальні заходи для широкої громадськості та ЗМІ за участі керівництва МОЗ України

Протягом року

Громадяни України

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Структурні підрозділи МОЗ України

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

2) Інтернет- та відеоконференції, що проводяться інститутами громадянського суспільства за участі керівництва та представників МОЗ України

Протягом року

– « –

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

3) Участь керівництва МОЗ України у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

У терміни, визначені Кабінетом Міністрів України

– « –

Управління організаційного забезпечення роботи апарату

тел. (044) 200-07-87; velichko@moz.gov.ua

4) Проведення громадського обговорення проектів актів законодавства у електронному режимі на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»

Постійно

– « –

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Структурні підрозділи МОЗ України

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

2.

Актуальні питання галузі охорони здоров’я

5) Проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів на 2017 рік за участі інститутів громадянського суспільства

У терміни, визначені Реєстром

Фахова та експертна громадськість

Медичний департамент

Структурні підрозділи МОЗ України

Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

6) Участь представників Міністерства у прямих теле- та радіоефірах, прес-конференціях

Протягом року

Широка громадськість

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Структурні підрозділи МОЗ України

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

3.

Розвиток системи громадського здоров’я

7) Громадське обговорення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

ІІ квартал

Громадяни України

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Управління громадського здоров’я

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

тел. (044) 253-39-00

8) Громадські слухання «Громадське здоров’я: виклики розвитку»

Січень

– « –

Управління громадського здоров’я

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

тел. (044) 253-39-00

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

9) Громадські слухання з розроблення Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року

IV квартал

– « –

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

Управління громадського здоров’я

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

тел. (044) 253-39-00

10) Громадське обговорення проекту Стратегії розвитку національної системи крові та плану її реалізації

І квартал

– « –

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

Медичний департамент

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

тел. (044) 253-39-00

11) Експертні круглі столи щодо змін фінансування системи охорони здоров’я України

І-ІІІ квартал

– « –

Управління координації центрів реформ

тел. (044) 226-23-31;

karpinska@moz.gov.ua

12) Публічне громадське обговорення гарантованого державою пакета медичних послуг

ІІ квартал

– « –

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

Управління координації центрів реформ

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

тел. (044) 226-23-31;

karpinska@moz.gov.ua

13) Публічне громадське обговорення та консультації щодо змін медичного обслуговування на перви нному рівні

ІІ квартал

– « –

Управління координації центрів реформ

тел. (044) 226-23-31;

karpinska@moz.gov.ua

5.

Збільшення доступності лікарських засобів

14) Експертні круглі столи та громадське обговорення запровадження відшкодування вартості основних лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів

Протягом року

– « –

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

Департамент економіки і фінансової політики

тел. (044) 200-07-93; tlyaskovsky@moz.gov.ua

тел. (044) 253-54-16;

trud@moz.gov.ua

15) Експертні круглі столи та громадське обговорення питання регулювання цін на лікарські засоби, за які відшкодовуються за державні (муніципальні) кошти або у системі реімбурсації

Протягом року

– « –

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

тел. (044) 200-07-93; tlyaskovsky@moz.gov.ua

6.

Реформування екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

16) Експертні круглі столи щодо:

- визначення освітньо-кваліфікаційних вимог та характеристик за спеціальностями «Інструктор з надання домедичної допомоги», «Парамедик», «Екстрений медичний технік»;

- створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у у багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

I півріччя

– « –

Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

тел. (044) 253-24-72;

(044) 253-26-08;

zvik@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

7.

Боротьба з серцево-судинними захворюван-нями

17) Громадські слухання та круглі столи щодо запобігання поширеності факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Україні

Протягом року

– « –

Медичний департамент

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

18) Експертний круглий стіл

щодо організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та впровадження проекту по створенню та розвитку «Регіональних реперфузійних мереж»

Квітень

Медичний департамент

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

19) Експертний круглий стіл щодо розробки та прийняття Національної стратегії із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2021 року

I півріччя

Громадяни України

Медичний департамент

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

20) Громадські слухання та круглі столи щодо розробки та прийняття Державної програми із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2021 року

II півріччя

– « –

Медичний департамент

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами та громадськістю і соціального діалогу

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

8.

Розвиток служби трансплантації

21) Громадські слухання та круглі столи щодо розробки та прийняття Положення про Національну систему трансплантації

ІІІ-IV

квартал

Медичний департамент

Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського і соціального діалогу

тел. (044) 200-06-70;

tom166@moz.gov.ua

тел. (044) 253-33-31;

mpm@moz.gov.ua

 

Начальник Відділу забезпечення взаємодії
з державними органами, громадського і соціального діалогу

Т. Орабіна


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка