22 липня 2019 року

Публічна інформація
Проект методики "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект методики "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України"

Пояснювальна записка

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту методики

"Методика розрахунку вартості надання

медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України"

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект методики "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України".

Проект методики "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України" розроблено з метою запровадження єдиного підходу до розрахунку вартості надання медичної допомоги (далі – проект Методики).

Проект Методики та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту Методики просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Климак Катерина Анатоліївна, тел. (044) 253-74-40, e-mail: kka@moz.gov.ua.

 

 


ПРОЕКТ

Методика розрахунку вартості

надання медичної допомоги

в закладах охорони здоров'я України

Передмова

Питання розрахунку вартості медичної допомоги є актуальним протягом всього часу незалежності України. Кожний приватний заклад охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) в процесі свого функціонування розробляє та запроваджує свої підходи щодо цінової політики.

В різний час, в залежності від політичної та економічної ситуації МОЗ України та регіональні Управління (Департаменти) охорони здоров'я періодично звертались до цієї проблеми, розробляли та затверджували деякі локальні методики, однак на державному рівні задача досі не вирішена.

В той же час, враховуючи загальну тенденцію реформування системи охорони здоров'я України в напрямку автономізації ЗОЗ, відповідальність за точність проведення розрахунку собівартості та, відповідно, вартості медичних послу лягає на заступників керівників з економіки. Це пояснюється тим, що в нових економічних умовах ЗОЗ зацікавлені в точності проведення таких розрахунків, оскільки можливі помилки можуть суттєво позначитись на економічному стані ЗОЗ в умовах отримання коштів не за його потужністю (кількість ліжок), а відповідно до рівня складності кожного пролікованого хворого.

В такому разі, кожний ЗОЗ повинен самостійно визначитись з методикою проведення розрахунків, відповідно до свого функціонального призначення, рівня підготовки персоналу економічного підрозділу та рівня інформатизації.

Отже, в нових економічних умовах відпадає необхідність у затверджені єдиної методики проведення розрахунку вартості медичної допомоги на національному рівні.

Представлена в цьому документі "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги у закладах охорони" (далі – Методика), включає розділи для розрахунку собівартості та відповідних тарифів на медичну допомогу (послугу), яка надається в амбулаторно-поліклінічній службі, лабораторних та параклінічних підрозділах та у відділеннях стаціонару, базується на нормативно-витратному методі та використовує рекомендації міжнародних проектів, що працювали в Україні в сфері охорони здоров'я.

Методика та її компоненти апробовані у понад 300 закладах охорони здоров'я різних регіонів України та використовувалась у ряді міжнародних проектів Європейського Союзу, Світового банку та USAID для проведення економічного аналізу.

Відмінною особливістю Методики є важливий побічний ефект від її застосування, зокрема, можливість проведення розрахунку низки показників та індикаторів діяльності ЗОЗ для управлінського обліку менеджерів охорони здоров'я.

В той же час, в Україні існує ряд інших методик, які мають схожі підходи, але різну форму представлення. Зокрема, метод покрокового розподілу витрат, який представлений в цій Методиці у таблично-описовій формі, в методиці, яку представляє Київська МКЛ №1 , базується на медико-економічній моделі діяльності ЗОЗ з використанням формальних математичних формул. Обидві форми коректні, кожний користувач для своєї зручності може вибрати любу з вказаних форм, головне, що вони дають однаковий результат. В той же час, суттєва відмінність цих двох методик полягає у тому, що методика ТОВ "СІЕТ Холдінг" дає можливість економісту ЗОЗ самостійно вибрати послідовність та критерії розподілу витрат підрозділів та відповідний алгоритм, в той же час методика МКЛ №1, визначає уніфіковані правила розподілу витрат, єдині для ЗОЗ всіх рівнів надання медичної допомоги.

Багато спільного є у методиці ТОВ "СІЕТ Холдінг" та методики Центру "Медицина ВМ" у частині використання витратного методу для розрахунку вартості медичної послуги, але є суттєва відмінність у логіці визначення прямих та загальновиробничих витрат.

Подяка. Автори цієї Методики вдячні авторам інших методик, що представлені у цьому розділі, за можливість використання ряду термінів та формулювань.

 Повний текст Методики

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України

"Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги

у закладах охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Методика розрахунку вартості надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я" розроблено для визначення ціни договору про медичне обслуговування населення між закладами охорони здоров'я, які забезпечують надання такої допомоги та відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів, та розрахунку вартості надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою запровадження єдиного підходу до розрахунку вартості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я України.

3. Правові аспекти

Бюджетний Кодекс України;

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України від 16.07.1999 № 996-XV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку регіонів.

61 . Запобігання дискримінації

У проекті наказу немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для проведення громадського обговорення розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу стосується соціально-трудової сфери, тому потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить встановлювати вартість медичної допомоги, що надається державними і комунальними закладами охорони здоров'я, раціонально використовувати бюджетні кошти та покращити результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.

Міністр охорони здоров'я України Олександр КВІТАШВІЛІЗавантажити: Pro_20151030_1_dod.rar ( 2450.4 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка